Nyheder


Holdturnering 2020/21

Skrevet d. 29/05/2020 10:59

Hej alle medlemmer.
Så har vi modtaget lidt information fra DDBU, ang. den kommende sæson.
Der er tilmeldingsfrist for holdturneringen den 1. juli og vi skal derfor anmode om, (da vi ikke kan afholde spillermøde endnu i klubben), at I alle gør jeres overvejelser om I ønsker at spille holdturnering i den kommende sæson, og at I meget gerne taler sammen, hvis der er spillere I ønsker at spille på hold sammen med.
På generalforsamlingen den 22. juni vil vi drøfte det lidt mere og i samme uge vil vi indkalde til spillermøde, hvor vi endeligt fastsætter antal hold og sammensætningen af hold.

Har du spørgsmål så kontakt evt. turneringsleder Mogens for yderligere information.
Du kan også følge med her på vores hjemmeside, eller på Facebook, https://www.facebook.com/groups/OrbaekBillard/.

Vi vil forsøge at informere så godt vi kan i den kommende tid.

Lidt nyt om lokalerne

Skrevet d. 21/05/2020 23:25

Så er de gået i gang med det nye tag på Ørbæk Midtpunkt. Samtidig skal der laves udluftning og så går de i gang med vores nye lokale. Det bliver spændende.
Men..... udmeldingen i går betød jo desværre at vi ikke kan åbne klubben endnu og nu må vi se hvad de evt. skal lave inde i vores klublokale mht udluftning. Vi holder jer orienteret om hvad der sker.

Referat af Bestyrelsesmøde den 18. maj 2020

Skrevet d. 20/05/2020 14:09

Bestyrelsen har afholdt møde den 18. maj og du kan se referatet her, hvis du vil følge lidt med.

Referat - B-møde den 18 maj 2020

Ny indkaldelse til generalforsamling

Skrevet d. 19/05/2020 13:27

 

Med baggrund i de seneste udmeldinger omkring Covid-19, har bestyrelsen på møde den 18. maj besluttet, at der fastsættes ny dato for klubbens generalforsamling.
Ny dato bliver: Mandag den 22. juni 2020, kl. 19.00 i klubbens lokaler.

Indkaldelse til generalforsamling 2020
Love og vedtægter - Ændringsforslag

Vi ser frem til at det kan gennemføres og håber at se rigtig mange af vores medlemmer denne aften. Sæt stort X i din kalender allerede nu.

Hjemmetræning i en Coronatid

Skrevet d. 08/04/2020 10:46

God video til lidt selvtræning hjemme i sofaen mens vi venter på at kunne pakke vores kø ud igen. Der er rigtig mange gode ting i denne video, som alle kan lære noget af.

Klik for at se videoen på YouTube

Endnu en kamp fra YouTube hvor der er meget at lære. Et studie i linjespillet rundt om keglerne. Martin Kristensen lukker i 1 indgang til 800. Flot flot tempospil. Kig og lær.

Klik og se videoen på YouTube

Coronavirus - Forlænget nedlukning af fritidsaktiviteter

Skrevet d. 07/04/2020 19:45

Kære medlemmer i Ørbæk Billard Klub.
Nedenstående har vi modtaget fra Nyborg Kommune og det følger vi naturligvis. Det betyder at klubben fortsat vil være lukket ned, foreløbig til og med den 10. maj 2020.
Klubben må ikke benyttes, hverken alene eller hvis man blot er to der vil spille sammen. Adgang i klubben og centret er forbudt.
Dette betyder også at klubbens generalforsamling er udsat på ubestemt tid. Vi melder ud når der vil være mulighed for at fastsætte en ny dato.
Vi må desværre allesammen overholde de retningslinjer der er meldt ud.
Vi håber alle vores medlemmer har det godt, er raske og passer på jer selv og jeres familie.

Med venlig hilsen
På vegne af Bestyrelsen

Jimmy Lauridsen
Tlf. 30 42 60
E-mail: j.lauridsen304@gmail.com

____________________________________


I medfør af regeringens udmelding omkring Coronavirus skal det oplyses, at alt fritids- og mødeaktivitet fortsat skal være nedlukket til og med søndag 10. maj 2020.

Det betyder, at alle centre/haller, Nyborg Svømme- og Badeland, omklædningsrum, skydefaciliteter, Keglecenter, klubhuse, gymnastiksale, alle kommunale lokaler m.fl., fodbold- og kunstgræsbaner, øvrige udendørsanlæg, Storebæltsbadet samt kultur-og aktivitetshuse skal være lukket og ikke må benyttes i den nævnte periode.

Alle foreninger der har egne eller benytter private lokaler skal ligeledes lukke ned for deres aktiviteter i ovennævnte periode.

 

 

Positive meldinger om hyggelokalet og økonomisk støtte til projektet

Skrevet d. 30/03/2020 15:11

Bestyrelsen er helt med på, at alle vores medlemmer gerne vil have pakket køen ud og i gang med at spille igen. Det vil vi også gerne. Desværre er det ikke muligt endnu, som situationen ser ud p.t.
Til gengæld har vi erfaret, at Nyborg Kommune sandsynligvis inden så lang tid vil sætte arbejde i gang med at reparere tag og etablere udluftning i den del af Ørbæk Midtpunkt hvor vi har lokale og samtidig vil arbejdet måske også gå i gang, ang. det ekstra lokale vi har ansøgt om. Det er ikke helt klart meldt ud endnu, men vi kan se at Kulturudvalget har godkendt projektet. Vi håber snart at få en melding på skrift fra Midtpunkt eller Kommunen.
Samtidig har vi også modtaget en positiv tilbagemelding fra Spar Nord Fonden, som gerne vil støtte vores projekt i forhold til den ansøgning vi har indsendt.
Så lidt positive meldinger i denne anstrengte tid.

Referat af Bestyrelsesmøde

Skrevet d. 25/03/2020 11:10

Her kan I hente referat fra det seneste Bestyrelsesmøde, afholdt den 9. marts 2020.

Referat af Bestyrelsesmøde den 9. marts 2020

Klubben er lukket ned og der er ikke adgang til klublokalet

Skrevet d. 24/03/2020 13:27

I forhold til de nye udmeldinger som regeringen er kommet med de senere dage, vil Ørbæk Midtpunkt og dermed også Ørbæk Billard Klub, allertidligst åbne igen efter Påske. Så indtil videre vil der ikke være adgang til klubbens lokaler, så må vi se op til Påske hvilke udmeldinger der kommer og om det skal forlænges.
Det er naturligvis vigtigt at vi allesammen overholder de anbefalinger og restriktioner der kommer og at man ikke benytter vores klublokale, heller ikke selv om man er alene, eller to der gerne vil spille sammen.
DDBU har haft møde ang. den indeværende sæson og hvordan tingene evt. kan afvikles, men med udmeldingen fra statsministeren i går, vil der ikke bliver afviklet nogen kampe, før tidligst efter påske og sandsynligvis længere endnu. Vi må afvente at se/høre hvad der sker og vi melder noget ud igen, så snart vi ved mere.
Klubben er lukket ned og der må ikke foregå aktivitet i klublokalet, heller ikke selv om vi har egen nøgle.

Vores generalforsamling, planlagt til den 27. april og finalerne i Klubmesterskabet den 26. april, kan måske også blive ramt og må udsættes. Det tager vi på et senere tidspunkt, når vi ved noget mere.
Der kan i den forbindelse også opstå en situation hvor vores interne revisorer kan få besværligheder med at gennemgå regnskab, bilag m.m., sammen med kassereren, som man plejer, men det er også en situation som vi må forsøge at håndtere.
I en situation som denne her, er billard sekundært, det vigtigste er at vi alle kommer igennem uden at blive ramt af denne virus og vi håber naturligvis at alle har det godt, passer godt på jer selv og jeres familie og kommer godt igennem det hele

Ørbæk Billard Klub er lukket foreløbig indtil den 30. marts.

Skrevet d. 12/03/2020 17:06

I forlængelse af statsministerens pressemeddelelse, og DDBU's udmelding har bestyrelsen i Ørbæk Billard Klub besluttet at lukke klubben indtil videre. Ørbæk Midtpunkt er lukket foreløbig indtil den 30. Marts.
Bestyrelsen melder naturligvis noget ud så snart vi hører nærmere.
Vi opfordrer klubbens medlemmer til at tage dette alvorligt og overholde dette.

Corona - Covid-19
DDBU meddele:
Den Danske Billard Union tiltræder med omgående virkning de af regeringen og DIF foreslåede foranstaltninger til bekæmpelse og inddæmning af Corona smitten.
Det betyder:
Al turnerings aktivitet af enhver art suspenderes hermed i første omgang fra i dag torsdag d.12.marts 2020 indtil fredag d.27.marts. Suspenderingen er ikke en aflysning men en udsættelse af al turnerings aktivitet indtil videre. Når situationen er under kontrol, vil Turneringsudvalget meddele proceduren for afvikling af udsatte turneringer.
DDBU opfordrer samtidig alle billardklubber, som er medlem af unionen til at holde lukket for al aktivitet indtil i første omgang d.27.marts.
Situationen og udviklingen følges nøje og i takt med nødvendige opdateringer eller yderligere forholdsregler vil DDBU løbende orientere unionens klubber og medlemmer.
Med venlig hilsen
Torsten Danielsson
Formand
Den Danske Billard Union

Næste side