Nyheder


Spillermøde i klubben

Skrevet d. 22/05/2019 09:45

Turneringslederen minder lige om, at der er Spillermøde i klubben, tirsdag den 28. maj, kl. 19.00.
Mød op hvis du vil spille turnering i næste sæson.
Vigtigt at I møder op og får information om den kommende sæson fra turneringslederen og er med til at sammensætte holdene.
Skriv også gerne på listen i klubben hvad du vil spille.

Landsfinale Oldboys Keglebillard for 2-mandshold

Skrevet d. 10/05/2019 17:40

Det blev til en flot 2. plads og dermed sølv til de to oldboysspillere, Frede Hansen og Jørgen Pedersen, da de i dag fredag spillede Landsfinale i keglebillard for 2-mands hold, i Svinninge på Sjælland.
Slutresultatet blev så tæt som det overhovedet kunne blive, idet kun 0,03 procent skilte Nr. 1 og 2, dvs. en kegle forskel.
Det er naturligvis helt vildt ærgerligt når det er så tæt, men de to "gamle" kan nu godt være stolt af deres resultat og deres spil i det hele taget igennem sæsonen.
Stort tillykke til Frede og Jørgen med sølvmedaljen.

 

Oldboys Keglebillard, individuelt. Landsfinale.

Skrevet d. 04/05/2019 17:57

Lørdag blev Landsfinalen i Oldboys Keglebillard, individuelt, afviklet i Ørbæk Billardklub, hvor Jørgen Pedersen havde spillet sig til hjemmebane.
Desværre var de kun tre spillere pga afbud fra Arne Mathiesen fra Assens.

Landsmester blev Jørgen Pedersen, som spillede helt suverænt i den første kamp med ny personlig rekord, med et snit over 22. Jørgen spillede en nærmest fejlfri kamp. Ingen streger og lukkede i 8 indgange, mod Flemming Jørgensen fra KBK/BNV. Det kunne han så ikke helt leve op til i anden kamp, som han tabte til Henrik Klavsen fra Maribo.

Det betød så, at den sidste kamp mellem Flemming Jørgensen og Henrik Klavsen kunne afgøre det hele. Henrik kunne selv afgøre om han ville være mester ved at vinde, mens Flemming med en sejr, ville forære Jørgen Pedersen titlen. Det blev Flemming Jørgensen som spillede sig til sejren og dermed et mesterskab til Jørgen Pedersen. En fortjent titel til Jørgen, som har trænet meget det sidste års tid og ændret på hans spil.

Allerede næste weekend skal han så i kamp igen, sammen med makkeren Frede Hansen, når de skal spille Landsfinale for Oldboys Keglebillard 2-mands hold.

  

Ordinær generalforsamling i Ørbæk Billardklub

Skrevet d. 04/05/2019 17:15

Referat af generalforsamling i Ørbæk Billardklub mandag d. 29 april.

Valg af ordstyrer blev Niels Andersen. 

Hans Aage Jørgensen og Jimmy Lauridsen blev valgt som stemmetællere.

Herefter aflagde formand Jesper Jørgensen sin beretning for sæsonen 18/19:
Jimmy Lauridsen har givet instruktion i løbet af sæsonen.
Sommerturneringen blev vundet af Aage Pedersen.
Hans Aage Jørgensen gik af som kasserer, og på en ekstraordinær generalforsamling d. 19 juli bliver Dorthe Lauridsen valgt som ny kasserer.
Der har været 11 hold med i turneringen 18/19 og der har været mange flotte resultater.
Klubben har skiftet bank til Spar Nord Nyborg.
Ørbæk Billardklub er på Facebook og har fået sin egen hjemmeside.
Protestsagen mellem Vissenbjerg og Ørbæk i holdturneringen blev gennemgået, men der er ikke nogen endelig afgørelse endnu.
I individuelt Oldboys blev Jørgen Pedersen Unionsmester og spiller landsfinale i Ørbæk d. 4 maj.
Klubmester blev Frede Hansen, nr. 2 blev Jørgen Pedersen, Dorthe Lauridsen blev nr. 3 og Svend Ove Jensen blev nr. 4.
Der er d.d. 35 medlemmer i klubben.

Herefter gennemgik Kasserer Dorthe Lauridsen regnskabet som blev godkendt.

Ved valg til bestyrelsen blev Jesper Jørgensen genvalgt, mens Jimmy Lauridsen afløser Bent Nielsen som nyt bestyrelsesmedlem.

Som suppleant til bestyrelsen blev Søren Melin genvalgt.

Leo Hansen blev genvalgt som revisor.
Torben Nedergaard afløser Tor Andreasen som revisorsupleant.

Til valg af medlemmer til spillerudvalget blev Jesper Jørgensen, Jørgen Jørgensen og Mogens Pedersen alle genvalgt.

Bent Nielsen blev genvalgt som suppleant til spillerudvalget.

Der var ikke kommet nogen forslag.

Under eventuelt blev der takket for det fine fremmøde (19 medlemmer) og for god ro og orden.


Referent:
Jørgen Jørgensen

Klubmesterskab 2018/19 i Keglebillard

Skrevet d. 27/04/2019 16:55

Stort tillykke til Frede Hansen som nu kan have klubmester pokalen stående til misundelig skue det næste år. Frede spillede tre rigtig gode kampe og sluttede med 187,19 i % snit og 7,60 i totalsnit. 6 matchpoint og tre sejre, så der var aldrig tvivl om, at det var ham der ville have pokalen med hjem.
Nr. 2 blev sidste års mester, Jørgen Pedersen med 4 matchpoints og et snit på 3,23.
Dorthe Lauridsen blev nr. 3, med et snit på 2,95, og 2 matchpoints, hendes første medalje efter et fravær fra billardsporten i 15/20 år.
Svend Ove Jensen sluttede sidst, som nr. 4 med 3,23 i snit.
Et godt stævne, hvor flere var mødt op for at overvære kampene og uden tvivl en måde der bliver lavet stævner på igen. En hyggelig og fin dag i samvær med billardkammerater, det er ik’ så ringe endda.
Michael Pedersen havde medbragt 4 flotte kurve og Spar Nord havde sponsoret fine gaver til spillerne.
Tak til alle for fremmøde og for dommerhjælp.

Se flere billeder på vores Facebook side.

 

Aktiviteter i klubben i denne uge

Skrevet d. 22/04/2019 21:46

Husk der er instruktion tirsdag fra kl. 18, træning for de seriøse og dem der vil lidt mere onsdag aften ved 17.30/18 tiden, klubaften på fredag og klubmesterskab på lørdag.
Så når vi vist heller ikke mere billard i denne uge.

Lidt nyt fra klubben

Skrevet d. 09/04/2019 09:32

JØRGEN PEDERSEN REGIONSMESTER I OLDBOYS KEGLEBILLARD
Jørgen Pedersen har spillet sig videre i Oldboys individuelt, som Regionsmester. Flot resultat og tillykke med videre adgang til Landsfinalen, som spilles på hjemmebane i Ørbæk, lørdag den 4. maj.
Det skal vi naturligvis bakke op og Jørgen skal have en masse støtte fra klubbens medlemmer denne dag. Jeg håber også der vil være flere af jer som vil melde sig som dommer/listefører hvis der bliver brug for det. Men sæt X i kalenderen og kom i klubben til en festlig dag denne lørdag. Det er ikke så tit der er Landsfinale stævne på hjemmebane. :-)

INSTRUKTION I KLUBBEN
Instruktion om tirsdagen fortsætter lidt endnu hver tirsdag fra kl. 18.00, for dem der er interesseret. På et tidspunkt går vi nok ned på hver anden tirsdag, men så længe interessen er der og der kommer nogen om tirsdagen kører vi videre. Tilbuddet til alle andre, især over 10 i snit, er naturligvis også stadig åben. Er der noget du gerne vil forsøge at ændre eller have noget nyt input, så sig til og lad os kigge på det og lave en aftale.
HUSK, det er nu hvor sæsonen er ved at være slut, at man skal have ny viden at arbejde med, træne de ting man ikke er så god til og holde ved lige, så man ikke skal bruge de første 3-4 kampe i den nye sæson til at komme i form.
Det er nu og de næste måneder man skal lære lidt mere end de andre, så man er foran allerede når første turneringskamp går i gang. De andre holder jo sommerferie og er i dårlig form til august/september. :-)

KLUBMESTERSKAB
Jeg vil gerne opfordre til, at man skriver sig på listen i klubben, enten som dommer eller tilskuer, når vi lørdag den 27. april fra kl. 09.30 til ca. 16.00 afvikler finalekampene i Klubmesterskabet.
De fire finale spillere, Jørgen Pedersen, Frede Hansen, Svend Ove Jensen og Dorthe Lauridsen fortjener at få god opbakning fra medlemmerne.

Klubaften den sidste fredag i hver måned

Skrevet d. 27/03/2019 12:56

På fredag er der igen Klubaften. Sidst var vi 7 og vi håber der kommer flere på fredag, til et par hyggelige og sjove timer.

 

Klubmesterskab 2018/19

Skrevet d. 16/03/2019 12:27

  

I år ændrer vi lidt på afviklingen af de sidste kampe om årets Klubmesterskab.
I år arrangerer vi et Finalestævne hvor alle kampe spilles samme dag.
Datoen er fastsat til lørdag den 27. april fra kl. 09.30 til ca. 16.00.
De fire finaleklare spillere er: Jørgen Pedersen, Frede Hansen, Svend Ove Jensen og Dorthe Lauridsen.

Vi skal bruge nogle dommere/listeførere til alle kampene og enkelte har allerede nu sagt ja, men har du lyst så tilmeld dig gerne hos Jimmy.
Har du ikke lyst til at være dommer, så håber vi alligevel, at du har lyst til at bruge en dag i klubben som tilskuer og være med til at vi får et godt stævne og en hyggelig dag ud af det.
Programmet bliver sådan, at vi spiller de første to runder, hvorefter der vil være fælles frokost for dem der har lyst og bagefter spilles så den sidste runde og pokalen overrækkes.

Indkaldelse til generalforsamling

Skrevet d. 14/03/2019 19:45

Ørbæk Billardklub
Generalforsamling afholdes mandag den 29. april 2019 i Billardlokalet kl. 19.00

Dagsorden iflg. klubbens love.
1.       Valg af ordstyrer.
2.       Valg af stemmetællere.
3.       Formanden aflægger beretning.
4.       Kassereren gennemgår regnskabet.
5.       Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer.
          På valg er Jesper Jørgensen og Bent Nielsen (modtager ikke genvalg).
6.       Valg af suppleant til bestyrelse.
          På valg er Søren Melin.
7.       Valg af revisor.
          På valg er Niels Andersen.
8.       Valg af suppleant til revisor.
          På valg er Tor Andreasen.
9.       Valg af spillerudvalgsmedlemmer 3 stk
          På valg er Jesper Jørgensen, Jørgen Jørgensen og Mogens Pedersen.
10.      Valg af suppleant til spillerudvalg.
          På valg er Bent Nielsen.
11.      Indkomne forslag.
12.      Eventuelt.

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal skriftligt meddeles formanden Jesper Jørgensen, Sentvedvej 46, 5871 Frørup senest 3 dage før.

Næste side