Nyheder


Lidt nyt

Skrevet d. 12/07/2019 11:20

Hvis du skal spille med i de individuelle turneringer i denne sæson, så husk der er sidste frist for tilmelding den 21. juli. Se opslag i klubben eller kontakt turneringsleder Mogens Pedersen.

Låsen i fordøren er blevet repareret, så den nu nærmest er som ny.

Bestyrelsen holder næste møde den 23. september. Har du noget vi skal behandle, så send det til formand, Jesper Jørgensen.

Instruktion starter igen tirsdag den 20. august, kl. 18.00 – ca. 19.30.

Følg med på vores Facebookside, https://www.facebook.com/OerbaekBillard.

 

Klubmesterskab 2019-20

Skrevet d. 24/06/2019 10:57

Til alle medlemmer
Hermed inviteres til Klubmesterskab i Ørbæk Billardklub 2019/2020.
Kampene afvikles i 3-mands puljer og man aftaler selv hvornår kampene afvikles.
I år afholdes to turneringer, en for spillere under 10,00 i gennemsnit og en som er åben for alle, hvor også klubbens bedste spillere kan tilmelde sig. Det vil sige, at spillere under 10,00 i snit kan deltage i begge turneringer, hvis man ønsker det.
I begge turneringer vil distancen være 30 x snit + 30 points.
Der afholdes et finalestævne i begge turneringer, med fire spillere, og efterfølgende afsluttes med en finalekamp, hvor de to vindere mødes og spiller om den endelige titel som Klubmester 2019/2020. 
Der er fastsat et tilmeldingsgebyr på kr. 30,00 for at deltage, som går til præmier, afslutningsarrangement osv.
Vi håber rigtig mange af vores medlemmer har lyst til at deltage og du kan skrive dig på listerne på opslagstavlen i klubben.
Har du spørgsmål til turneringen så kontakt Jimmy.
Jimmy Lauridsen
j.lauridsen304@gmail.com
Mobil: 3042 6062

 

Referat af Bestyrelsesmøde

Skrevet d. 24/06/2019 10:55

Bedre sent end aldrig.
Hermed lidt forsinket, referat fra Bestyrelsesmøde den 10. maj.
Referat af Bestyrelsesmøde den 10. maj 2019.

Første punkt på mødet var bestyrelsens konstituering efter generalforsamlingen.
Bestyrelsesposterne blev fordelt således:
Formand, Jesper Jørgensen
Kasserer, Dorthe Lauridsen
Turneringsleder, Mogens Pedersen
Sekretær/Interne turneringer, Jimmy Lauridsen
Bestyrelsesmedlem, Jørgen Jørgensen

Vi er endnu engang blevet tilgodeset med et tilskud fra DIF/DGI’s Udviklingspulje. I år med et tilskud på kr. 18.000,- til indkøb af ventilatorer og højttalere til vores lokale.
Der er aftalt klædepålægning på 2 borde i august måned.
Der opsættes solfilm på fordøren.
Der er uændrede priser på mad og kaffe i cafeteriet.
Det blev besluttet at der fremover afregnes kr. 200,- til den person der afholder bestyrelsesmøde.
Der er lidt problemer med at finde dommere til oldboys individuelt.
Flere af medlemmerne har forespurgt ang. webcam i klublokalet. Bestyrelsen undersøger priser m.v.
Jesper, Dorthe og Jimmy deltager i DDBU’s Årsmøde i Brøndby.
Jimmy overtager afvikling af de interne turneringer.

Nye medlemmer

Skrevet d. 11/06/2019 16:34

Klubben har fået to nye medlemmer.
Velkommen til både Carl Nicolajsen og Vibeke Nederby.
Vi håber I falder godt til i vores dejlige klub.

 

Frisk luft i klubben

Skrevet d. 11/06/2019 10:19

Der er nu blevet opsat tre ventilatorer i loftet og man kan allerede fornemme at det giver en behagelig rotation af luften når det er varmt.

Der bliver ligeledes opsat 4 nye højttalere i hvert hjørne, så man får en behagelig fordeling af baggrundsmusik i lokalet.

Lidt nyt fra klubben

Skrevet d. 24/05/2019 09:44

Klubben har endnu engang fået et flot tilskud fra den store DIF/DGI Udviklingspulje, denne gang til dækning af indkøb af ventilatorer, 3 stk. over bordene, som forhåbentlig kan få stor betydning nu hvor vejret begynder at ændre sig og varmen kommer.
Herudover er der også givet tilskud til 4 højttalere, så vi kan få mulighed for at spille dæmpet musik i lokalet.

Kassereren meddeler, at klubben nu har fået Mobilpay (nr. 400238), som kan benyttes i lokalet til køb af øl og vand fra køleskabet.

På bestyrelsesmødet i mandags konstituerede bestyrelsen sig således:
Jesper Jørgensen, formand.
Mogens Pedersen, turneringsleder. (Eksterne turneringer)
Dorthe Lauridsen, kasserer.
Jimmy Lauridsen, sekretær. (Interne turneringer)
Jørgen Jørgensen, bestyrelsesmedlem.

Spillermøde i klubben

Skrevet d. 22/05/2019 09:45

Turneringslederen minder lige om, at der er Spillermøde i klubben, tirsdag den 28. maj, kl. 19.00.
Mød op hvis du vil spille turnering i næste sæson.
Vigtigt at I møder op og får information om den kommende sæson fra turneringslederen og er med til at sammensætte holdene.
Skriv også gerne på listen i klubben hvad du vil spille.

Landsfinale Oldboys Keglebillard for 2-mandshold

Skrevet d. 10/05/2019 17:40

Det blev til en flot 2. plads og dermed sølv til de to oldboysspillere, Frede Hansen og Jørgen Pedersen, da de i dag fredag spillede Landsfinale i keglebillard for 2-mands hold, i Svinninge på Sjælland.
Slutresultatet blev så tæt som det overhovedet kunne blive, idet kun 0,03 procent skilte Nr. 1 og 2, dvs. en kegle forskel.
Det er naturligvis helt vildt ærgerligt når det er så tæt, men de to "gamle" kan nu godt være stolt af deres resultat og deres spil i det hele taget igennem sæsonen.
Stort tillykke til Frede og Jørgen med sølvmedaljen.

 

Oldboys Keglebillard, individuelt. Landsfinale.

Skrevet d. 04/05/2019 17:57

Lørdag blev Landsfinalen i Oldboys Keglebillard, individuelt, afviklet i Ørbæk Billardklub, hvor Jørgen Pedersen havde spillet sig til hjemmebane.
Desværre var de kun tre spillere pga afbud fra Arne Mathiesen fra Assens.

Landsmester blev Jørgen Pedersen, som spillede helt suverænt i den første kamp med ny personlig rekord, med et snit over 22. Jørgen spillede en nærmest fejlfri kamp. Ingen streger og lukkede i 8 indgange, mod Flemming Jørgensen fra KBK/BNV. Det kunne han så ikke helt leve op til i anden kamp, som han tabte til Henrik Klavsen fra Maribo.

Det betød så, at den sidste kamp mellem Flemming Jørgensen og Henrik Klavsen kunne afgøre det hele. Henrik kunne selv afgøre om han ville være mester ved at vinde, mens Flemming med en sejr, ville forære Jørgen Pedersen titlen. Det blev Flemming Jørgensen som spillede sig til sejren og dermed et mesterskab til Jørgen Pedersen. En fortjent titel til Jørgen, som har trænet meget det sidste års tid og ændret på hans spil.

Allerede næste weekend skal han så i kamp igen, sammen med makkeren Frede Hansen, når de skal spille Landsfinale for Oldboys Keglebillard 2-mands hold.

  

Ordinær generalforsamling i Ørbæk Billardklub

Skrevet d. 04/05/2019 17:15

Referat af generalforsamling i Ørbæk Billardklub mandag d. 29 april.

Valg af ordstyrer blev Niels Andersen. 

Hans Aage Jørgensen og Jimmy Lauridsen blev valgt som stemmetællere.

Herefter aflagde formand Jesper Jørgensen sin beretning for sæsonen 18/19:
Jimmy Lauridsen har givet instruktion i løbet af sæsonen.
Sommerturneringen blev vundet af Aage Pedersen.
Hans Aage Jørgensen gik af som kasserer, og på en ekstraordinær generalforsamling d. 19 juli bliver Dorthe Lauridsen valgt som ny kasserer.
Der har været 11 hold med i turneringen 18/19 og der har været mange flotte resultater.
Klubben har skiftet bank til Spar Nord Nyborg.
Ørbæk Billardklub er på Facebook og har fået sin egen hjemmeside.
Protestsagen mellem Vissenbjerg og Ørbæk i holdturneringen blev gennemgået, men der er ikke nogen endelig afgørelse endnu.
I individuelt Oldboys blev Jørgen Pedersen Unionsmester og spiller landsfinale i Ørbæk d. 4 maj.
Klubmester blev Frede Hansen, nr. 2 blev Jørgen Pedersen, Dorthe Lauridsen blev nr. 3 og Svend Ove Jensen blev nr. 4.
Der er d.d. 35 medlemmer i klubben.

Herefter gennemgik Kasserer Dorthe Lauridsen regnskabet som blev godkendt.

Ved valg til bestyrelsen blev Jesper Jørgensen genvalgt, mens Jimmy Lauridsen afløser Bent Nielsen som nyt bestyrelsesmedlem.

Som suppleant til bestyrelsen blev Søren Melin genvalgt.

Leo Hansen blev genvalgt som revisor.
Torben Nedergaard afløser Tor Andreasen som revisorsupleant.

Til valg af medlemmer til spillerudvalget blev Jesper Jørgensen, Jørgen Jørgensen og Mogens Pedersen alle genvalgt.

Bent Nielsen blev genvalgt som suppleant til spillerudvalget.

Der var ikke kommet nogen forslag.

Under eventuelt blev der takket for det fine fremmøde (19 medlemmer) og for god ro og orden.


Referent:
Jørgen Jørgensen

Næste side