Nyheder

Tilbage til Nyheder

Indkaldelse til generalforsamling

Skrevet d. 14/03/2019 19:45

Ørbæk Billardklub
Generalforsamling afholdes mandag den 29. april 2019 i Billardlokalet kl. 19.00

Dagsorden iflg. klubbens love.
1.       Valg af ordstyrer.
2.       Valg af stemmetællere.
3.       Formanden aflægger beretning.
4.       Kassereren gennemgår regnskabet.
5.       Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer.
          På valg er Jesper Jørgensen og Bent Nielsen (modtager ikke genvalg).
6.       Valg af suppleant til bestyrelse.
          På valg er Søren Melin.
7.       Valg af revisor.
          På valg er Niels Andersen.
8.       Valg af suppleant til revisor.
          På valg er Tor Andreasen.
9.       Valg af spillerudvalgsmedlemmer 3 stk
          På valg er Jesper Jørgensen, Jørgen Jørgensen og Mogens Pedersen.
10.      Valg af suppleant til spillerudvalg.
          På valg er Bent Nielsen.
11.      Indkomne forslag.
12.      Eventuelt.

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal skriftligt meddeles formanden Jesper Jørgensen, Sentvedvej 46, 5871 Frørup senest 3 dage før.