Nyheder

Tilbage til Nyheder

Ordinær generalforsamling i Ørbæk Billardklub

Skrevet d. 04/05/2019 17:15

Referat af generalforsamling i Ørbæk Billardklub mandag d. 29 april.

Valg af ordstyrer blev Niels Andersen. 

Hans Aage Jørgensen og Jimmy Lauridsen blev valgt som stemmetællere.

Herefter aflagde formand Jesper Jørgensen sin beretning for sæsonen 18/19:
Jimmy Lauridsen har givet instruktion i løbet af sæsonen.
Sommerturneringen blev vundet af Aage Pedersen.
Hans Aage Jørgensen gik af som kasserer, og på en ekstraordinær generalforsamling d. 19 juli bliver Dorthe Lauridsen valgt som ny kasserer.
Der har været 11 hold med i turneringen 18/19 og der har været mange flotte resultater.
Klubben har skiftet bank til Spar Nord Nyborg.
Ørbæk Billardklub er på Facebook og har fået sin egen hjemmeside.
Protestsagen mellem Vissenbjerg og Ørbæk i holdturneringen blev gennemgået, men der er ikke nogen endelig afgørelse endnu.
I individuelt Oldboys blev Jørgen Pedersen Unionsmester og spiller landsfinale i Ørbæk d. 4 maj.
Klubmester blev Frede Hansen, nr. 2 blev Jørgen Pedersen, Dorthe Lauridsen blev nr. 3 og Svend Ove Jensen blev nr. 4.
Der er d.d. 35 medlemmer i klubben.

Herefter gennemgik Kasserer Dorthe Lauridsen regnskabet som blev godkendt.

Ved valg til bestyrelsen blev Jesper Jørgensen genvalgt, mens Jimmy Lauridsen afløser Bent Nielsen som nyt bestyrelsesmedlem.

Som suppleant til bestyrelsen blev Søren Melin genvalgt.

Leo Hansen blev genvalgt som revisor.
Torben Nedergaard afløser Tor Andreasen som revisorsupleant.

Til valg af medlemmer til spillerudvalget blev Jesper Jørgensen, Jørgen Jørgensen og Mogens Pedersen alle genvalgt.

Bent Nielsen blev genvalgt som suppleant til spillerudvalget.

Der var ikke kommet nogen forslag.

Under eventuelt blev der takket for det fine fremmøde (19 medlemmer) og for god ro og orden.


Referent:
Jørgen Jørgensen