Nyheder

Tilbage til Nyheder

Ørbæk Billard Klub er lukket foreløbig indtil den 30. marts.

Skrevet d. 12/03/2020 17:06

I forlængelse af statsministerens pressemeddelelse, og DDBU's udmelding har bestyrelsen i Ørbæk Billard Klub besluttet at lukke klubben indtil videre. Ørbæk Midtpunkt er lukket foreløbig indtil den 30. Marts.
Bestyrelsen melder naturligvis noget ud så snart vi hører nærmere.
Vi opfordrer klubbens medlemmer til at tage dette alvorligt og overholde dette.

Corona - Covid-19
DDBU meddele:
Den Danske Billard Union tiltræder med omgående virkning de af regeringen og DIF foreslåede foranstaltninger til bekæmpelse og inddæmning af Corona smitten.
Det betyder:
Al turnerings aktivitet af enhver art suspenderes hermed i første omgang fra i dag torsdag d.12.marts 2020 indtil fredag d.27.marts. Suspenderingen er ikke en aflysning men en udsættelse af al turnerings aktivitet indtil videre. Når situationen er under kontrol, vil Turneringsudvalget meddele proceduren for afvikling af udsatte turneringer.
DDBU opfordrer samtidig alle billardklubber, som er medlem af unionen til at holde lukket for al aktivitet indtil i første omgang d.27.marts.
Situationen og udviklingen følges nøje og i takt med nødvendige opdateringer eller yderligere forholdsregler vil DDBU løbende orientere unionens klubber og medlemmer.
Med venlig hilsen
Torsten Danielsson
Formand
Den Danske Billard Union